Se incarca...

Politică de confidențialitate


Folosirea acestui site implică acceptarea politicii de confidențialitate de mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acesteia. ROMCHRONO SRL își asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare în prealabil.

INFORMAȚII PERSONALE

Sunteți de acord ca furnizarea serviciilor sau a produselor prezentate pe www.romchrono.ro să înceapă imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute. Informațiile furnizate trebuie să fie corecte. Optând pentru înregistrare, vă obligați să ne furnizați corect numele, adresa și alte informații utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, accesați "Contul Meu". Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale, sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. SC. ROMCHRONO.SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și a parolei sale.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC ROMCHRONO SRL acordă o mare importanță protejării datelor tale cu caracter personal. Societatea noastră, nu transmite datele personale în afara țării. Ele sunt folosite doar in scopurile pentru care au fost prelucrate: facturarea produselor comercializate si expedierea produselor la clienți. Datele cu caracter personal, sunt stocate de societatea noastră, timp de 2 luni, pentru transport  şi pentru eventuale reclamații si retururi. Temeiul colectarii datelor cu caracter pesonal este obligatie legala, prevazuta in Codul Fiscal si intocmirea Declaratiei 394.

1.    Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal: daca datele pe care le-ati furnizat, sunt incorecte sau incomplete, puteti sa ne contactați pentru a le modifica. 

2.    Dreptul de acces la datele cu caracter personal: aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține SC ROMCHRONO SRL  în legătură cu dvs.

3.    Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal: in anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către SC ROMCHRONO SRL  a datelor dvs. cu caracter personal.

4.    Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal: adica, dreptul de a obține, din partea societății noastre, restricționarea prelucrării datelor in anumite situații reglementate expres de lege.

5.    Dreptul de ștergere: SC ROMCHRONO SRL urmărește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem. În cazul în care considerați că vă păstrăm datele mai mult decât este necesar ne puteți contacta pentru a le șterge.


SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Accesarea site-ului implică acceptul utilizatorilor ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de ROMCHRONO SRL. Scopurile prelucrării acestor date sunt: de facturare și livrare a produselor, crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promoțiile ROMCHRONO SRL sau despre orice alte promoții sau activități desfășurate de ROMCHRONO SRL prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS, etc.). ROMCHRONO SRL se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți. 
Datele Dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților de drept, cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorității de drept pentru efectuarea oricăror verificări, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare. ROMCHRONO SRL certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanța cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se număra (enumerarea nu are un caracter limitativ): 
- dreptul de a cere lui ROMCHRONO SRL sa vă confirme prelucrarea sau nu a datelelor Dumneavoastră personale, în mod gratuit;
- dreptul de a cere lui ROMCHRONO SRL să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
- dreptul de a cere lui ROMCHRONO SRL să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor Dumneavoastră personale;
- dreptul de a cere lui ROMCHRONO SRL să înceteze expedierea de mesaje promoționale;
- dreptul Dumneavoastră de a notifica în scris pe ROMCHRONO SRL că renunțați la cumpărare (în cazul în care nu sunteți mulțumit de produsul achiziționat), fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului, prin returnarea în acest termen a produsului cumpărat în ambalajul original, cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit și fără să prezinte nici o urmă de deteriorare sau uzură. Acest drept nu poate fi invocat în cazul produselor ridicate de la sediile noastre sau a celor livrate direct de personalul nostru către client (în acest caz nefiind considerat comerț la distanta, acestea putând fi vizualizate, verificate şi acceptate personal ca și corespunzătoare cu scopul și nevoile clientului) sau pentru care a fost făcută proba sau instalarea. Returul produselor se poate face doar prin serviciul de curierat agreat de SC ROMCHRONO SRL sau la sediul firmei, clientul suportând cheltuielile de expediție, conform legii române.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul www.romchrono.ro , va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va pune în mișcare cercetarea penala împotriva aceluia sau acelora care au inițiat această acțiune.