Seiko & Hattori Quartz (Epson, SII, TMI & Morioka)